Toimenpide potilaat


Verisuonikirurgiset potilaat tulevat tarvittaessa hoitokeskukseen nesteytykseen ennen alaraajojen verisuonten varjoainekuvausta ja/tai pallolaajennusta. Toimenpiteen jälkeinen seuranta tapahtuu hoitokeskuksessa tai operatiivisella osastolla riippuen potilaan voinnista.

Valmistelemme myös potilaat esimerkiksi maksan tai haiman koepalan ottoa varten sekä seuraamme heidän vointiaan toimenpiteen jälkeen.

Toimenpide potilaiden kokonaishoidon varsinainen suunnittelu tapahtuu lähettävän erikoisalan poliklinikalla tai osastolla.