KS välinehuolto

Sairaala Novan välinehuolto on oman alansa asiantuntija alueen suurimpana ja toiminnaltaan monipuolisimpana välinehuoltopalvelujen tuottajana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Välinehuolto on laatujärjestelmän mukaista, asiakaslähtöistä ja keskitetysti toteutettua huoltopalvelutoimintaa, jolla estetään välineiden välityksellä tapahtuva infektioiden synty ja leviäminen. Välinehuoltotoiminta on merkittävä osa potilaan tutkimus- ja hoitoprosesseja. Välinehuoltotoiminta ylittää organisaatioiden rajat ja työtä tehdään aina potilaan parhaaksi.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt välinehuollolle sertifikaatin, joka todentaa välinehuollon laatujärjestelmän täyttävän ISO 9001:2015 standardin vaatimukset. Välinehuollossa sertifiointiin sisältyvä toiminta on sairaanhoidollisen välineistön puhdistus-, desinfiointi-, pakkaus-, sterilointi-, varastointi- ja jakelupalvelu asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Välinehuolto ohjaa välinehuoltajaopiskelijoiden työelämässä oppimista sekä vastaanottaa ja arvioi välinehuoltajien näyttöjä. Välinehuollolle kuuluu myös asiantuntijatehtäviä välinehuoltoon liittyvän toiminnan kehittämisessä sekä asiakkaiden neuvonnassa ja ohjauksessa. 

Välinehuollon toiminnan esittelyvideot 

Sairaala Novan välinehuolto pituus 9 min
Sairaala Novan välinehuolto pituus 3 min

Palveluaika
24/7
Vastuuhenkilöt
Päivi Töytäri huoltopalvelujohtaja, Hanna Peltola palveluvastaava, Riikka Savolainen palveluvastaava