Lääkintätekniikka

Lääkintätekniikka on lääketieteellisen tekniikan palveluyksikkö tehtävänään erilaisten potilaan hoitoon ja tutkimukseen käytettävien laitteiden ja välineiden ylläpito- ja asiantuntijatehtävät sekä kyseisten toimitilojen varustelu- ja asiantuntijatehtävät

Toimintaan kuuluu myös sairaanhoitopiiriin potilaalle lääkinnällisen kuntoutuksen tai kotihoidon vuoksi käyttöön luovuttamien sähkölääkintälaitteiden edellä mainitut palvelut

Alueellisena toimintana lääkintätekniikka huolehtii terveyskeskusten röntgenlaitteiden teknisestä laadunvalvonnasta ja siihen usein liitetystä määräaikaishuollosta. Suoritamme myös terveyskeskusten ja muidenkin terveydenhoitolaitosten erilisia laitehuoltotehtäviä mahdollisuuksien mukaan. 

Lääkintätekniikka pyrkii osaltaan avustamaan sairaalan tutkimus- ja hoitotoimintaa laitteiden ja tilojen hankesuunnittelusta toteutukseen sekä huolehtii laitteen elinkaaren aikaisesta ylläpidosta aina laitteen poistamiseen saakka. 

Päivittäiset toiminnot ja tehtävien jakautuminen: Hankesuunnittelu, hankkeiden ja hankintojen toteutus lääkintätekniikan osalta, tarjouspyyntöjen sisällöllinen laadinta tai ohjaus, tarjousten vertailu, ko. hankintojen valmistelu, toimiyksikön johto

Vastuuhenkilöt
Huoltopalvelujohtaja Päivi Töytäri; Palveluvastaava, huoltopäällikkö Pasi Luoma