Potilaskertomusarkisto

Potilaskertomusarkiston tehtävänä on huolehtia potilasasiakirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä, hävittämisestä, käytettävyydestä, saatavuudesta sekä lainaus- ja tietopalvelusta.  Potilaskertomusarkistossa säilytetään potilasasiakirjat kaikista sairaanhoitopiirissä hoidossa käyneistä potilaista. Säilytyksessä on lisäksi Sisä-Suomen sairaalan ja  Reumasäätiön sairaalasta palautuneet Keski-Suomen alueen tiedot. Potilasasiakirjatiedot ovat salassa pidettäviä tietoja, joita luovutetaan vain potilaan suostumuksella tai lakiin perustuen.

Asiakirjapyynnöt ja potilastietojen korjausvaatimukset toimitetaan potilaskertomusarkistoon. josta tiedot toimitetaan tai pyyntö välitetään eteenpäin toiselle käsittelijälle.

Palveluaika
Palveluaika arkisin klo 7.45 - 15.00.
Vastuuhenkilöt
Arkistotoimenjohtaja Riitta Huusko