Tekninen huolto

Tekniseen huoltoon kuuluu kiinteistötekniikka, LVI- ja konetekniikka, sekä sähkötekniikka. Teknisen huollon tehtäviin kuuluu  Sairaala Novan kiinteistön huolto,- korjaus,- ja ylläpito- ja asiantuntijatehtävät. Tekniselle huollolle kuuluu myös Novan käyttöolosuhteiden hallinta ja seuranta.

Sähkötekniikka vastaa sairaanhoitopiirin sähkönjakelujärjestelmästä ja pyrkii toiminnallaan saavuttamaan häiriöttömän sekä turvallisen energiansiirron kaikkiin sähköä vaativiin järjestelmiin. Myös muiden sähkö- ja telejärjestelmien toiminta, kunnossapito ja turvallisuuden takaaminen kuuluvat toimenkuvaamme.

LVI- ja konetekniikka vastaa sairaanhoitopiirin LVIKA-järjestelmistä sekä kaasuverkostosta, koneteknisistä huolloista ja kunnossapidosta. LVI- ja konetekniikalle kuuluu myös erilaisten koneteknisten laitteiden huolto- ja korjaustyöt mm. keittiölaitteet, välinehuollon laitteet, puhdastilat ja vedenkäsittely. LVI- Ja konetekniikka vastaa sähkötekniikan kanssa myös sairaalan tekniikan päivystyksestä.

Kiinteistö- ja aluehuolto vastaa tilojen ja alueiden kunnossapidosta. Kiinteistöhuollon tehtäviin kuuluu tiloihin tehtävien korjaustöiden organisointi ja johtaminen. Aluehuolto vastaa sairaalan kerättävien jätejakeiden logistiikasta. 
Vastuuhenkilöt
vs. Tekninen johtaja Mika Paananen; Kiinteistöpäällikkö Jari Ilves; Käyttöpäällikkö Kyösti Koskela (sähkö); Käyttöpäällikkö Mirka Varis (LVI)