ENMG - ääreishermo- ja lihastutkimus

Yleisiä syitä ENMG- tutkimukselle ovat kiputilat, puutumisoireet, tunnon alenema ja lihasheikkous.

Tutkimukseen tultaessa ihon tulee olla puhdas. Raajat on pidettävä mahdollisimman lämpiminä tutkimukseen tultaessa. Pue tutkimukseen helposti riisuttavat vaatteet. Mikäli tarvitset apua pukeutumisessa ja riisuutumisessa, tai mikäli vieraassa tilanteessa ja paikassa toimiminen on sairauden tai muun syyn vuoksi sinulle vaikeaa, pyydä mukaasi omainen tai tuttava avustajaksi, mikäli se on mahdollista.

ENMG -tutkimus on yleensä kaksiosainen:

1) Hermojen toiminnan tutkiminen

Hermon toimintanopeutta mitataan iholle kiinnitettävillä elektrodeilla pieniä sähköärsykkeitä apuna käyttäen. Tässä vaiheessa tutkimusta oleellista on, että pyrit olemaan mahdollisimman rentona.

2) Lihasten toiminnan tutkiminen

Lihakseen pistetään ihon läpi hyvin ohut neulaelektrodi, jolla mitataan lihaksen sähköistä toimintaa sekä levossa että lihassupistuksen aikana. Neula otetaan pois lihaksesta heti, kun lihas on tutkittu.

ENMG-tutkimusta varten on varattava aikaa 30 - 120 minuuttia. Sinun tutkimuksellesi varattava aika on kerrottu saamassasi potilasohjeessa.

Kokemus ENMG-tutkimuksesta on hyvin yksilöllinen. Useimmat kokevat tutkimuksen hetkittäin epämiellyttäväksi, mutta kokonaisuudessaan siedettäväksi.