Ensihoito ja sairaankuljetus

Ensihoitopalvelut

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa Keski-Suomen ensihoitopalvelujen järjestämisestä. Ensihoitoyksiköillä on vuosittain yli 40 000 ensihoitotehtävää. Operatiivista toimintaa johtaa kenttäjohtaja. Kenttäjohtajien tehtävät määritellään sekä ensihoitopalveluasetuksessa sekä sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksessä. Päivystävän kenttäjohtajan asemapaikka on Keski-Suomen keskussairaalassa, jossa sijaitsee myös Keski-Suomen ensihoitopalvelun hallinto.

Ensihoitoyksiköt

Keski-Suomen ensihoitopalvelulla on 18 hoitotason ja 6 perustason ambulanssia sekä kahdeksan potilassiirtoyksikköä, jotka huolehtivat pääasiallisesti kiireettömistä hoitolaitosten välisistä ambulanssilla tehtävistä potilassiirroista.
Lisäksi alueella toimii 41 ensivasteyksikköä, jotka osallistuvat tarvittaessa A – kiireellisyysluokan ensihoitotehtäviin.


Potilassiirtotoiminta

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa ambulanssilla tapahtuvien ennalta suunniteltujen potilassiirtojen tuottamisesta alueella. Ambulanssit ovat osittain erikoisrakenteisia. Tehopotilaiden siirrot on huomioitu kaluston erityisrakenteissa ja -varusteissa.

Vastuuhenkilöt
Ensihoidon ylilääkäri Tomi Kavasmaa