Fysiatrian poliklinikan fysioterapia

Potilaat tulevat fysiatrian poliklinikalle pitkittyneiden tuki- ja liikuntaelinoireiden eli tules-vaivojen vuoksi. Fysioterapiaa toteutetaan yleensä fysiatrian erikoislääkärin tekemän arvion ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Fysioterapeutti arvioi vielä tilannetta keskustelemalla potilaan kanssa ja tarvittaessa myös tekemällä täydentäviä tutkimuksia. Fysioterapian päätavoitteena on löytää yhdessä potilaan kanssa sopivat keinot itsehoitoon oireiden hallitsemiseksi. Hoitoon sisältyy yleensä olennaisena osana omatoiminen, säännöllinen ja nousujohteinen harjoittelu. Fysioterapiaa toteutetaan sekä yksilö- että ryhmäkäynteinä. Fysioterapeutti voi tarvittaessa auttaa jatkokuntoutuksen järjestämisessä.