Fysioterapia teho- ja valvontaosastolla sekä päivystysosastolla

Teho- ja valvontaosastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen aikuis- ja lapsipotilaita. Osastolle saapuu potilaita päivystyksestä, vuodeosastoilta, leikkaussalista, heräämöstä ja muista sairaaloista. Päivystysosastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita. Molempien osastojen fysioterapiassa korostuu toimintakyvyn ja apuvälinetarpeiden arviointi, kuntoutuksen suunnittelu ja sen käynnistäminen sekä moniammatillinen yhteistyö.