Kliinis-fysiologiset tutkimukset

Alaraajojen valtimoverenkierron mittauksella selvitetään alaraajojen verenkierron häiriöitä, niiden sijaintia ja vaikeusastetta. Tutkimus tehdään makuuasennossa, mutta siihen voi sisältyä myös kävelyosuus. Tutkimuksen aikana mitataan verenpaine molemmista olkavarsista, nilkoista, sääristä ja isoista varpaista sekä tarvittaessa reisistä. Tutkimukseen on varattu aikaa 75 minuuttia.

Diffuusiokapasiteettitutkimuksella selvitetään keuhkokudoksen kaasujenvaihtokykyä. Tutkimusta käytetään keuhkosairauksien diagnostiikassa, hoidon seurannassa, työkyvyn arvioinnissa sekä selvitettäessä toimenpide- ja leikkauskelpoisuutta. Tutkimuksen aikana potilas hengittää suukappaleen kautta hoitajan ohjeiden mukaan. Laitteisto mittaa sisään- ja uloshengityksen ilmamäärää, virtausta ja kaasujen vaihtumista. Luotettava tutkimus edellyttää useita puhalluksia. Tutkimukseen tultaessa on tärkeää noudattaa 4 tunnin tupakointitaukoa. Tutkimukseen on varattu aikaa 45 minuuttia.

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnissä seurataan sydämen toimintaa yhden tai kahden vuorokauden ajan. Tutkimuksella selvitetään sydämen rytmin vaihtelua normaalielämän eri tilanteissa ja vuorokauden eri aikoina. Rekisteröintilaite on pienikokoinen ja kevyt. Laitetta ei saa kastella, joten rekisteröinnin aikana ei voi käydä suihkussa, uimassa tai saunassa.  Rekisteröintiajalta pidetään päiväkirjaa. Hoitaja asentaa laitteen ja sen poistamisesta ja palautuspaikasta sovitaan hänen kanssaan tutkimuksen yhteydessä. Laitteen asennukseen on varattu aikaa 30 minuuttia.

Kliininen rasituskoe on polkupyöräergometrillä tehtävä rasituskoe lääkärin ja hoitajan valvomana. Tutkimuksella selvitetään sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa, arvioidaan työkykyä ja leikkauskelpoisuutta. Tutkimuksessa seurataan sydänfilmiä ja hengitystä sekä mitataan verenpainetta. Tutkimukseen on varattu aikaa 60 minuuttia.

Spinaalistenoosi kävelytestin avulla selvitetään kävelymatolla kävellen katkokävelyoireita. Tutkimuksessa arvioidaan alaraajakivun alkamisajankohta, sijainti ja vaikeusaste sekä maksimaalinen kävelymatka. Tutkimuksessa seurataan sydänfilmiä, verenpainetta ja vointia. Tutkimukseen on varattu aikaa 60 minuuttia.

Ortostaattisella kokeella selvitetään verenkierron säätelyä seuraamalla sydämen syketaajuudessa ja verenpaineessa tapahtuvia muutoksia levossa ja seisomisen aikana. Lepovaiheen jälkeen on ripeä ylösnousu sängyltä ja korkeintaan 5 minuutin seisominen ilman tukea rentona ja liikkumatta. Tutkimuksen aikana seurataan verenpainetta ja sydänfilmiä. Tutkimukseen on varattu aikaa 45 minuuttia.

Pystyasennon sietokokeessa selvitetään verenkierron säätelyä seuraamalla sydämen syketaajuudessa ja verenpaineessa tapahtuvia muutoksia levossa ja seisomisen aikana. Tutkimus tehdään kallistuspöydällä, joka lepovaiheen jälkeen nostetaan pystyasentoon 70 asteen kulmaan. Seisomisvaihe kestää korkeintaan 40 minuuttia. Tutkimuksen aikana seurataan verenpainetta ja sydänfilmiä. Tutkimukseen on varattu aikaa 90 minuuttia.

Ruokatorven painemittauksella selvitetään ruokatorven sekä sen sulkijalihasten toimintaa. Mittauskatetri viedään ruokatorveen puudutetun nenäsieraimen kautta vesinielaisuja apuna käyttäen. Tutkimus tehdään makuuasennossa. Tutkimukseen on varattu aikaa 60 minuuttia.

Ruokatorven pH-pitkäaikaisrekisteröinnillä mitataan yhden vuorokauden ajan ruokatorvessa tapahtuvia happamuuden muutoksia ja mahdollista mahanesteen takaisinvirtausta eli refluksia. PH- mittauskatetri viedään ruokatorveen puudutetun nenäsieraimen kautta vesinielaisuja apuna käyttäen. Mahan happoisuuteen vaikuttavissa lääkkeissä on pidettävä taukoa lähettävän lääkärin ohjeen mukaisesti (katso potilasohje). Laitteen poistaminen ja palautuspaikka sovitaan hoitajan kanssa tutkimuksen yhteydessä. Laitteen asennukseen on varattu aikaa 30 minuuttia.

Spiroergometria on polkupyöräergometrillä tehtävä rasituskoe lääkärin ja hoitajan valvomana. Tutkimuksella selvitetään sydämen, verenkiertoelimistön ja hengityselinten toimintaa sekä arvioidaan suorituskykyä. Tutkimuksessa seurataan sydänfilmiä ja verenpainetta. Lisäksi hengitystä mitataan ennen rasitusta ja sen jälkeen spirometria-puhalluksilla ja rasituksen aikana kasvoilla olevan maskin avulla. Tutkimukseen on varattu aikaa 90 minuuttia.

Spirometriatutkimuksella selvitetään keuhkojen toimintakapasiteettia ja ilman virtausta hengitysteissä. Tutkimusta käytetään keuhkosairauksien diagnostiikassa, hoidon seurannassa, työkyvyn arvioinnissa sekä selvitettäessä toimenpide- ja leikkauskelpoisuutta. Tutkimuksen aikana potilas hengittää suukappaleen kautta hoitajan ohjeiden mukaan. Laitteisto mittaa sisään ja ulos kulkevaa ilmamäärää ja virtausta. Luotettava tutkimus edellyttää useita puhalluksia. Tutkimukseen on varattu aikaa 45 minuuttia.

Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinnissä seurataan verenpainetta pienen ohjelmoidun rekisteröintilaitteen avulla vuorokauden ajan. Tutkimuksella selvitetään verenpaineen vaihtelua normaalielämän eri tilanteissa ja vuorokauden eri aikoina. Rekisteröintiajalta pidetään päiväkirjaa. Hoitaja asentaa laitteen ja sen poistamisesta ja palautuspaikasta sovitaan hänen kanssaan tutkimuksen yhteydessä. Laitteen asennukseen on varattu aikaa 45 minuuttia.