Kuntoutuksen ohjaus

Kuntoutuksen ohjaus, kuntoutusohjauksen asiantuntija, kuntoutusohjaus

toimintakyky5.2

Kuntoutusohjaus on vuorovaikutuksellista ja moniammatillista verkostoyhteistyötä. Kuntoutusohjauksen asiantuntija tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä arkielämässä, elämänhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä. Asiantuntija tuntee terveydenhuollon, sosiaalityön ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön sekä asiakkaansa erityistarpeet.

Asiantuntemusta tarvitaan erityisesti, kun kyseessä on vastasairastunut tai vaikeavammainen henkilö, sekä tilanteissa, joissa sairaus tai vamma aiheuttaa ongelmia henkilön toiminta- tai työkykyyn.

Kuntoutusohjauksen asiantuntijan asiakkaaksi ohjaudutaan useimmiten erikoissairaanhoidon yksiköstä.
Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Kuntoutusohjauksen palveluita

  • asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen arviointi asiakkaan toimintaympäristöissä (koti-, päivähoito-, koulu- ym. käynnit)
  • apuväline- ja esteettömyysarviot
  • kuntoutuspalveluista ja -kursseista tiedottaminen
  • lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä avustaminen
  • opiskelu- ja työratkaisujen suunnittelu
  • ensitietopäivien järjestäminen
  • palveluiden piiriin ohjaaminen
  • ohjaus, tuki ja neuvonta
Vastuuhenkilöt
Kuntoutusylilääkäri Mauri Kallinen puh. 014 269 1677, Kuntoutuspäällikkö Maarit Heinonen puh. 014 269 2476