Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten fysioterapeutit toimivat vastasyntyneiden ja lasten osastoilla, lasten hoitokeskuksessa sekä kaikilla lasten erikoisalojen poliklinikoilla, mm. lastentautien-, neurologian, -kirurgian poliklinikoilla 0-16-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa. Lasten ja nuorten fysioterapiassa painottuu toimintakyvyn arviointi ja kuntoutuksen suunnittelu osana moniammatillisen työryhmän toimintaa. Arvioinnin perusteella suunnitellaan yksilölliset fysioterapeuttiset tavoitteet yhdessä lapsen/ nuoren ja perheen kanssa ja järjestetään tarvittava kuntoutus ja apuvälineet. Lasta/ nuorta kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun ja tehdään yhteistyötä perheen ja lähiverkoston kanssa.