MET-/Elvytysryhmä

Sairaala Novassa potilaan voinnin romahtaessa paikalle hälytetään MET-/ Elvytysryhmä, johon kuluu lääkäri ja/tai yhdestä kahteen sairaanhoitajaa. MET-toiminnassa (Medical Emergency Team) pyritään ennakoimaan, ehkäisemään ennalta elvytystilanteisiin ajautumista ja parantamaan sairaalassa sydänpysähdyksen saaneiden potilaiden selviytymistä. Ryhmällä on tarvittavat välineet hätätilanteiden hoitoon kuten esimerkiksi sydäniskuri (defibrillaaattori). Sydäniskurilla käännetään henkeä uhkaava rytmihäiriö, yleisemmin kammiovärinä ja pyritään palauttamaan sydämen rytmi normaaliksi. Puoliautomaattisia sydäniskureita on myös keskussairaalan eri vuodeosastoilla, poliklinikoilla ja julkisissa tiloissa. MET-/Elvytysryhmä hoitaa kaiken elvytystominnan sairaalan alueella, mukaan lukien henkilökunta ja vierailijat.