Muut tutkimukset

Herätevastetutkimukset

VEP - näköradaston herätevastetutkimus

Tutkimuksessa tutkitaan näköhermon toimintaa mittaamalla näköärsykkeen kulkua silmästä aivokuorelle. Potilas katselee TV-ruudulla näkyvää vaihtuvaa kuviota ja aivojen sähköistä toimintaa mitataan pään pinnalle kiinnitettävillä elektrodeilla.

SEP - tuntoherätevastetutkimus

Tutkimuksessa tutkitaan hermoston tuntoradaston toimintaa sekä ääreishermoston että keskushermoston alueella. Käsien ja jalkojen hermoja aktivoidaan pienillä sähköimpulsseilla ja aivojen sähköistä toimintaa mitataan pään pinnalle kiinnitettävillä elektrodeilla.

BAEP - kuuloherätevastetutkimus

Tutkimuksessa tutkitaan aivorungon kuuloratojen toimintaa. Potilas kuuntelee kuppikuulokkeista tulevia pieniä ”klik”-ääniä ja taustakohinaa ja aivojen sähköistä toimintaa mitataan pään pinnalle kiinnitettävillä elektrodeilla.

MEP – magneettiherätevastetutkimus

Tutkimuksessa mitataan aivojen ja selkäytimen liikehermoratojen toimintaa. Päälaelle asetettavalla stimulointikelalla annetaan magneettipulsseja ja iholle asetettavilla tarraelektrodeilla mitataan lihasten sähköinen aktivoituminen.

Uni- ja vireystilatutkimukset

Unipolygrafia - PSG, polysomnografia

Tutkimuksessa rekisteröidään kannettavalla laitteistolla useita sähköisiä signaaleja ihon pinnalle kiinnitettävillä elektrodeilla ja antureilla. Tutkimuksella selvitetään mahdollisia unenaikaisia hengitys- ja liikehäiriöitä sekä unen laatua. Rekisteröinti aloitetaan sairaalassa, mutta aloitusta seuraavan tutkimusyön potilas nukkuu kotona. Laitteisto palautetaan seuraavana päivänä sairaalaan analyysia varten. Ennen tutkimusta pidetään unipäiväkirjaa.

Aktigrafia

Tutkimuksessa vuorokausirytmin häiriöitä ja nukkumiskäyttäytymistä ranteeseen kiinnitettävällä pienellä laitteella. Tutkimuksen aikana pidetään unipäiväkirjaa.

Sarjamagneettipulssihoidot (rTMS-hoito)

Hoitoon tullaan psykiatrin tai kipupoliklinikan lääkärin lähetteellä. Tyypillisiä hoidon aiheita ovat masennus ja kiputilat. Ennen hoidon aloitusta tehdään aivojen magneettikuvaus ja erillisellä käynnillä määritetään magneettipulssien avulla aivojen kuorikerroksen ärtyvyyskynnys. Hoitokerralla magneettikuvasta määriteltyä aluetta aktivoidaan toistuvilla magneettipulssisarjoilla. Hoitokertaan varataan n. 60 min. Kipua hoidetaan kymmenenä peräkkäisenä arkipäivänä, masennusta kahtenakymmenenä peräkkäisenä arkipäivänä. Näiden jälkeen arvioidaan hoidon vaikutukset ja tarpeen mukaan suunnitellaan ylläpitohoito.