Ortopedisen ja traumatologisen potilaan fysioterapia

Ortopedis-traumatologisen alueen fysioterapeutit työskentelevät operatiivisilla sairaansijoilla, kotiutusyksikössä sekä kirurgian poliklinikalla. Osastolla fysioterapeutin tehtävänä on käynnistää potilaan kuntoutuminen ja tukea potilaan omatoimisuutta. Kuntoutumisprosessi toteutuu yhteistyössä potilaan, omaisten ja muiden hoitavien ammattilaisten kanssa. Fysioterapiassa painottuvat potilaan ohjaus ja neuvonta, toimintakyvyn ja liikkumisen harjoittaminen, apuvälinetarpeen arviointi sekä yksilöllisen harjoitusohjelman laatiminen. Fysioterapeutti toimii myös asiantuntijana jatkofysioterapian suunnittelussa. 

Kotiutusyksikössä fysioterapeutti ohjaa päiväkirurgisesti leikattuja ja heräämöstä suoraan kotiin lähteviä ortopedis-traumatologisia potilaita. Fysioterapia painottuu apuvälineiden käytön ja liikkumisen ohjaukseen sekä leikkauksen jälkeisten harjoitteiden ohjaamiseen.

Leikkauksen jälkeen kirurgi ohjaa potilaan tarvittaessa fysioterapeutille jälkiseurantaan ja ohjaukseen. Ohjauksen tavoitteena on potilaan kuntoutumisen seuranta ja edistäminen. Aina ei leikkaushoito ole aiheellinen tai ajankohtainen. Tällöin kirurgi voi lähettää potilaan suoraan fysioterapeutille. Fysioterapeutti tutkii potilaan, tekee kuntoutussuunnitelman ja ohjaa potilaalle yksilöllisen kivunhoito- ja harjoitteluohjelman. Tarvittaessa fysioterapeutti voi ohjata potilaan takaisin kirurgille.