Pehmytkirurgisen potilaan fysioterapia

Pehmytkirurgisia potilaita hoidetaan operatiivisilla sairaansijoilla. Fysioterapia aloitetaan sovittujen potilasryhmien osalta automaattisesti ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä tai lääkärin erillisellä määräyksellä. Osastojaksolla fysioterapia sisältää leikkauksen jälkeisen kuntoutumisen käynnistämistä, yksilöllistä ohjausta sekä jatkokuntoutus- ja apuvälinetarpeen arviointia.

Sovittujen potilasryhmien osalta potilaalle varataan kotiutumisen yhteydessä fysioterapeutin polikliininen seurantakäynti. Vastaanotolla varmistetaan leikkauksen jälkeisen kuntoutumisen eteneminen, käydään läpi jatkokuntoutusohjeet sekä arvioidaan jatkofysioterapian tarve.