Psykiatrian akuuttityöryhmä PSAKU

Psykiatrian akuuttityöryhmä

Mikäli psyykkisesti oireilevan potilaan ei ole mahdollista hakeutua omalle terveysasemalle virka-aikaan, vaan hän hakeutuu keskitettyyn päivystykseen (päivystyspoliklinikalle), hän tapaa päivystyksessä akuuttityöryhmän psykiatrisen hoitajan. Akuuttityöryhmän arvioon voi tulla myös lääkärin lähetteellä.

Psykiatrian akuuttityöryhmän ympärivuorokautinen toiminta päivystyspoliklinikalla kohdentuu välitöntä hoitoa vaativan akuutisti sairastuneen potilaan hoidon tarpeen arviointiin ja ohjaukseen. Potilaan psyykkisen voinnin arviointi ja palveluohjaus sairaalan muilla erikoisalaosastoilla on osa akuuttityöryhmän toimintaa virka-ajan ulkopuolella.

Psykiatrian akuuttityöryhmä on mukana psykiatrisen sairaalahoidon tarpeen arvioissa ja mukana käynnistämässä tarpeen mukaista avohoitoa.

Päivystyksen puhelinneuvonta 24h/vrk puh 116117

Kriisikeskus Mobilesta saa kriisiapua 24h/vrk puh 044 7888 470

Palveluaika
Joka päivä ma-su 24/7
Vastuuhenkilöt
Vs. Osastonhoitaja Heli Haapakoski-Piippo