Psykiatrian fysioterapia

Fysioterapeutit toimivat sekä psykiatrian osastoilla että avohoidossa. Fysioterapiassa korostuu ihmisen tilanteen ja toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi ja edistäminen; pyritään vahvistamaan kehon ja mielen yhteyttä. Keskiössä ovat voimavaralähtöisyys ja terapiasuhteen vuorovaikutus. Fysioterapian keinoin pyritään luomaan myönteisempää suhdetta itseen ja kehoon sekä parantamaan valmiuksia itsehoitoon ja tilanteen hallintaan. Fysioterapia toteutuu sekä yksilö- että ryhmämuotoisena tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.