Sairaalahygienia- ja infektioyksikkö

Sairaalahygienia- ja infektioyksikkö on infektioiden torjuntaan erikoistunut asiantuntijayksikkö. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on vähentää hoitoon liittyviä infektioita Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveydenhuoltolaitoksissa. Yksikkö luo käytänteitä ja suosituksia infektioiden ja epidemioiden torjuntaan. Toimintatapoja ovat mm. ohjeiden laatiminen, hoitoon liittyvien infektioiden seuranta sekä henkilökunnan kouluttaminen ja tiedottaminen. Yksikön infektiolääkärit työskentelevät myös infektiopoliklinikalla, joka toimii sisätautipoliklinikan yhteydessä.
Vastuuhenkilöt
Infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka