Sisätautien ja keuhkosairauksien fysioterapia

Sisätautien sairaansijoilla fysioterapeutti osallistuu osastopotilaiden kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimintakyvyn arviointiin. Keskeisiä potilasryhmiä ovat potilaat, joiden toiminta- ja liikuntakyky sekä yleiskunto ovat heikentyneet esimerkiksi keuhko- tai munuaissairauden tai jonkin infektion vuoksi.

Poliklinikalla ohjataan mm. kroonisesti keuhko- ja munuaissairaita potilaita. Fysioterapia on yksilölliseen testaukseen ja arviointiin perustuvaa ohjausta ja neuvontaa. Osalla potilaista on myös mahdollisuus osallistua ohjattuun keuhkopotilaiden tai dialyysipotilaiden liikuntaryhmään. Tavoitteena on antaa potilaalle valmiudet mahdollisimman hyvään itsehoitoon sekä oireiden hallintaan.