Sosiaalityö

Terveyssosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.

Sairastuminen ja vammautuminen voi vaikuttaa monella tavalla arkeen, ihmissuhteisiin, kotona selviytymiseen, työ- ja toimintakykyyn, toimeentuloon ja harrastuksiin.

Keskustelu sosiaalityöntekijän kanssa voi auttaa löytämään keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen.

Sosiaalityöntekijä
•antaa keskusteluapua ja tukea uuden elämäntilanteen aiheuttamissa muutoksissa tai kriisitilanteissa
•kertoo erilaisista toiminta- ja työkykyä tukevista etuuksista, palveluista ja kuntoutusmahdollisuuksista
•antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa mm. sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelujen hakemisessa ja   tukitoimien järjestämisessä
•neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
•tekee tarvittaessa yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten, järjestöjen ja muiden tukea, palveluita   ja etuuksia antavien tahojen kanssa

Yhteyden sosiaalityöntekijään saa puhelimitse, henkilökunnan välityksellä tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ksshp.fi. Yhteystiedot löytyvät osastoilta ja poliklinikoilta tai alla olevista linkeistä.
Palveluaika
ma-pe klo 9-14.30