Sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot - psykiatria


Tälle sivulle on koottu sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot toimipisteittäin

Sairaala Nova

Hakonen Taru
puh. 014 269 2075 / 040 773 6318
- Psykiatrian osastot

Hulikkala Anne
puh. 014 269 5685 / 050 316 3501
- Psykiatrian osasto B7 ja J7

Ihanus Nina
puh. 014 269 5687 / 050 316 3502
- Psykiatrian osasto A7 ja C7

Lastenpsykiatrian vastaanottopalvelut

Hiltunen Sirpa
puh. 014 269 2060 / 050 312 7609
Rak.45/3krs.
- Lastenpsykiatrian poliklinikka / kouluikäiset

Pöyhönen Maarit
puh. 014 269 2017 / 050 319 8509
Rak.45/3krs.
- Lastenpsykiatrian poliklinikka / alle kouluikäiset

Nuorisopsykiatrian vastaanottopalvelut
rak. 45 / 2krs.

Lösönen Leila
puh. 014 269 2087 / 044 702 2087
-tiimi 1

Mäkelä Tiina
puh. 014 269 2028 / 040 356 4761
-tiimi 2

Rikalainen Kaisa
puh. 014 269 3981 / 050 316 5986
-tiimi 3

Psykiatrian vastaanottopalvelut

Häggström Sari
puh. 014 269 1490 / 050 316 2722
- Mielialahäiriötyöryhmä ja vanhuspsykiatrian työryhmä

Leinonen Satu
puh. 014 269 8420
- Sairaala Nova

Mäkipää Tiina
puh. 014 269 8465 / 050 573 3831
- Sairaala Nova

Jeulonen Päivi
puh. 014 269 2242 / 050 312 7027
- Sairaala Nova

Kaiunpää Titta
puh .014 269 8097 / 050 470 5889
- Sairaala Nova

Komulainen Elina
puh. 014 269 8724 / 050 560 8798
- Somatopsykiatrian ja syömishäiriötyöryhmät

Sotainvalidien Sairaskoti
Keskussairaalantie 40, 3. krs

Rönkkö Raija
puh. 014 269 3707 / 050 312 7612
- Psykiatrian osasto 5