Syöpätautien fysioterapia

Syöpätautien ja verisairauksien osastoilla fysioterapiaa saavat potilaat, joiden toiminta- ja liikuntakyky tai yleiskunto on sairauden vuoksi heikentynyt. Fysioterapian käynnistyminen perustuu aina lääkärin määräykseen. Fysioterapia sisältää potilaan toimintakyvyn arvion, kuntoutusta osastojakson aikana sekä apuvälinetarpeen arvion. 

Polikliininen fysioterapeutin työ on pääasiassa ajanvaraukseen pohjalta toteutettavaa potilaan toimintakyvyn arviointia sekä siihen perustuvaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.  Päätavoitteena on antaa potilaalle valmiudet mahdollisimman hyvään itsehoitoon sekä oireiden hallintaan.