Toimintaterapia

Toimintaterapia, kuntoutus,

Toimintaterapia toteutuu Sairaala Novan eri toimipisteissä. Toimintaterapeutit työskentelevät osana moniammatillisia työryhmiä. Erikoissairaanhoidossa työ painottuu arviointeihin, kuntoutussuunnitelmien laadintaan sekä kuntoutuksen järjestämiseen.

Toimintaterapiasuunnitelma, tavoitteenasettelu ja terapian toteutus perustuvat aina toimintaterapeutin tekemään arviointiin. Toimintaterapia-arvioinnissa tarkastellaan yksilön toimintakykyä, taitoja ja mahdollisuuksia suoriutua päivittäisistä toiminnoista sekä ympäristön asettamia vaatimuksia yksilön toiminnalle tai toimintakyvylle. Ympäristöön vaikuttaminen ja apuvälineiden käyttö ovat myös keinoja mahdollistaa toimintaa.

Aikuisten toimintaterapia
kuntoutus ja neurologia
014 269 8359
Kuntoutusosasto F7 / Monialainen kuntoutus D1

Kirurginen toimintaterapia

014 269 5698
014 269 1519
Monialainen kuntoutus D1

Reumasairaudet
014 269 8359 
Monialainen kuntoutus D1
Lasten toimintaterapia
Lastenneurologia
014 269 1719
Monialainen kuntoutus E1
Lastentaudit
014 269 2461
Monialainen kuntoutus D1

Vastuuhenkilöt
Johtava toimintaterapeutti / Palveluvastaava Elina Kanninen, Palveluesimies Mauri Kallinen