Päivystys- ja infektio-osasto

Päivystys- ja infektio-osasto on keskeinen osa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystystoiminnan kokonaisuutta. Osastolle ohjautuvat ne erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat, joiden arvioitu hoitoaika on alle 2 vuorokautta.

Osastolla on 47 sairaansijaa, joista 7:sta on mahdollista hoitaa eriasteisia eristyspotilaita. Päivystys- ja infektio-osastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen aikuispotilaita. Lastentaudeista osastolla hoidetaan ainoastaan sairaalahoitoa vaativia vesirokkopotilaita.

Sijainti: J2

Palveluaika
Vuorokauden ympäri
Vierailut
Kello 12-20. Vierailijoiden on oltava yhteydessä hoitajaan ennen eristyshuoneisiin menoa. Puhelintiedustelut puh. 014 269 1728
Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Hanna Hönninen