Psykiatrian osasto 5

Psykiatrian osasto 5 on 19-paikkainen osasto, jolla hoidetaan psykiatrista kuntouttavaa hoitoa vaativia potilaita. Osastolla hoidetaan erilaisiin psykoosisairauksiin sairastuneita potilaita sairauden akuutin vaiheen jo hieman rauhoituttua, tavoitteena toipuminen ja kuntoutuminen avohoitoon.

Osaston 5 hoidon periaatteita ovat:

1. Perhekeskeisyys- ja verkostokeskeisyys
Yhteistyötä tehdään läheisten ja potilaan muun verkoston kanssa. Perheenjäsenten ja läheisten toivotaan osallistuvan hoitoon, tapaamisia järjestetään aktiivisesti.

2. Hoitotiimi/ Omahoitajuus
Omahoitajat, lääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti ovat potilaan moniammatillinen lähityöryhmä.

3. Turvallisuus

Vierailut
Klo 9-19 välisenä aikana (max 2 tuntia kerrallaan)
Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Esa Saarinen

Linkit ja liitteet