Psykiatrian osasto A7

Aikuisten psykiatriset hoito-osastot ovat suljettuja osastoja, joissa toimitaan vastaanottopalvelujen kanssa yhteen sovitettujen hoitomallien pohjalta huomioiden potilaan sairauden vaihe ja toistuvuus sekä ensikertalaisuus.

Perhe ja läheiset ovat osa potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Hoitoaika on yleensä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon ja hoito perustuu lääkärin johdolla laadittuun hoitosuunnitelmaan. Sairaalahoito päättyy siinä vaiheessa, kun vointi ei enää edellytä osastohoitoa. Toipuminen jatkuu edelleen sairaalahoidon jälkeen tarpeen mukaisessa avohoidossa.

Palveluaika
24h/vrk
Vierailut
Vierailuaika klo 10-19 välillä, korkeintaan 2 h päivässä. Näytättehän potilaalle tuodut tuomiset hoitajalle. Osastolle on kiellettyä tuoda alkoholia ja huumausaineita. Tulentekovälineet, sakset ja muut terävät esineet on säilytettävä osaston arvotavarakaapissa. Valokuvaaminen osastolla on kielletty. Osaston henkilökunta noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Toivoisimme vierailijoilta vaitioloa toisten potilaiden asioista.
Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Ulla Parviainen

Linkit ja liitteet