Psykiatrian osasto C7

Aikuisten psykiatriset hoito-osastot ovat suljettuja osastoja, joissa toimitaan vastaanottopalvelujen kanssa yhteen sovitettujen hoitomallien pohjalta huomioiden potilaan sairauden vaihe ja toistuvuus sekä ensikertalaisuus.

Perhe ja läheiset ovat osa potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Hoitoaika on yleensä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon ja hoito perustuu lääkärin johdolla laadittuun hoitosuunnitelmaan. Sairaalahoito päättyy siinä vaiheessa, kun vointi ei enää edellytä osastohoitoa. Toipuminen jatkuu edelleen sairaalahoidon jälkeen tarpeen mukaisessa avohoidossa.

Vierailut
Klo 10-19 (max 2 tuntia kerrallaan)
Vastuuhenkilöt
Vs. Osastonhoitaja Heli Haapakoski-Piippo

Linkit ja liitteet