Kehitysvammapoliklinikka

Kehitysvammapoliklinikan palvelut ovat tarkoitettu ensisijaisesti Keski-Suomen alueella asuville kehitysvammaisille henkilöille ja heidän perheilleen sekä kuntien lähityöntekijöille. Kehitysvammapoliklinikan palvelut ovat kehitysvammalain mukaista erityispalvelua ja asiakkaalle maksuttomia. Ajanvaraus kehitysvammapoliklinikalle tapahtuu asiakkaan kotikunnan vammaispalvelujen työntekijän kautta. Myös terveyskeskuslääkäri voi tehdä lähetteen kehitysvammapoliklinikalle. Kehitysvammapoliklinikka tarjoaa:

  • Tukea ja ohjausta kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä
  • Ohjaus- ja tukikäyntejä arjen tilanteissa ja toimintaympäristöissä
  • Kehitysvammaisen henkilön palvelutarpeiden selvittämistä
  • Kuntoutuksen suunnittelua ja järjestämistä yhteistyössä kehitysvammaisen henkilön,hänen perheensä ja lähityöntekijöiden kanssa
  • Elämänkaaren eri vaiheisiin ja pulmakohtiin liittyviä tutkimuksia lausuntoineen
  • Lääkityksen suunnittelua ja terveydentilan seurantaa
  • Kehitysvammaisuuden diagnostisia tai sen taustaa koskevia selvittelyjä
  • Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarvitsemia konsultaatioita
  • Konsultaatiota kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville tahoille (esim. asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päivähoito, koulu, lastensuojelu ja työvoimapalvelut)

Kehitysvammapoliklinikan palvelut on tuottanut 1.11.2016 alkaen Vaalijalan kuntayhtymä.

Palveluaika
Kehitysvammapoliklinikka on avoinna ma-ke klo 8–16 ja to klo 8-14