Lastenpsykiatrian vastaanottopalvelut

Kaikki lastenpsykiatrian vastaanottopalvelut toimivat Sairaala Novan erillisrakennuksessa 45

Lastenpsykiatrian erikoisalalla  tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia. Hoitoon tarvitaan lähete. Konsultaatiopalveluja on tarjolla perustason toimijoille.

Lapsen päivystyksellinen arviointi

  • Akuuteissa, kiireellisissä tai päivystyksellisissä tilanteissa ensisijainen hoitopaikka on oman alueen terveyskeskus sekä virka-ajan ulkopuolella päivystys.
  • Kun lapsi hakeutuu yhteispäivystykseen päivystysaikana, hänen vointiaan arvioi psykiatrian akuuttityöryhmä yhdessä päivystyksen lääkärin kanssa. Jos arvioinnissa päädytään lastenpsykiatrisen osastohoidon tarpeeseen, tehdään lähete lastenpsykiatrian osastolle Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Siellä tehdään osastohoidon tarpeen arviointi. 

Lastenpsykiatrian vastaanottopalveluissa toiminta on jakautunut seuraaviin työryhmiin:

  • Intensiivisen avohoidon työryhmä arvioi ja hoitaa tiivistä työskentelyä tarvitsevia lapsia perheineen. Työryhmään ohjautuvat kiireellisiksi luokitellut lähetteet. Intensiivisen avohoidon kesto on tyypillisesti maksimissaan kolme kuukautta.
  • Pikkulapsityöryhmissä arvioidaan ja hoidetaan alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään, vauvoja sekä odottavia äitejä. Tarvittaessa perheille järjestetään päiväosastolla perhehoitojaksoja. 
  • Kouluikäisten työryhmät arvioivat ja hoitavat alakouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Tarvittaessa perheille järjestetään päiväosastolla perhehoitopäiviä ja -jaksoja sekä lapsen omia päiväosastopäiviä. Perusterveydenhuollolle sekä muille toimijoille järjestetään konsultaatiota erillisten sopimusten mukaisesti. Lasten terapia-asioista vastaa terapiatyöryhmä.
Palveluaika
Lastenpsykiatrian vastaanottopalvelut on avoinna ma-pe klo 8-16. Ajanvarauksiin liittyvissä asioissa yhteys osastonsihteeriin puh. 014 269 2018 klo 8-14:30.
Vastuuhenkilöt
Ylilääkäri Marianna Savio, palveluvastaava Minna Nättinen

Linkit ja liitteet