Ortopedinen hoitaja

Ortopedinen sairaanhoitaja on perehtynyt tekonivel-, selkä- ja kaularankapotilaiden ohjaukseen ja hoitoon.

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista. Toimimme yhteistyössä ortopedien sekä fysioterapeuttien kanssa.

Voit ottaa yhteyttä ortopediseen hoitajaan ongelmatilanteissa ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen ma-pe 014 269 1220 klo 9 - 11.

Viikonloppuisin ja pyhien aikaan puh. 014 269 1036 operatiivinen osasto.